Lịch làm việc từ ngày 19/3 - 23/3/2018

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA HĐND-UBND XÃ THANH
Từ ngày 19/3 đến ngày 23/3/2018
 
Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Tham gia Địa điểm
Thứ 2
19/3/2018
Sáng 8h30. Làm việc về thực hiện chính sách tinh giản biên chế năm 2018 -Đ/c Hồ Văn Hạnh
-CC Nguyễn Thị Lài
-CC Hồ A Dỏ
Phòng Nội vụ huyện
Chiều 13h30.Dự hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành văn hóa, thể thao & du lịch; TT truyền thông -Đ/c Hồ Văn Hạnh
-CC Nguyễn Thị Kiều
 
Nhà truền thống dân tộc VK-PC (Tại huyện)
Thứ 3
20/3/2018
Sáng 8h00. Tham dự họp ban thường vụ Đảng ủy xã -Đ/c Hồ Văn Hạnh
 
Hội trường UBND
Chiều 13h30. Triển khai rà soát danh mục TTHC xã -Đ/c Hồ Văn Them (Chủ trì); Ban thực thi ISO xã. Hội trương UBND
Thứ 4
21/3/2018
Sáng 8h00. Dự hội nghị công tác ATLC-SSCĐ-ANTT quý I/2018 tại cụm số 4. -Đ/c Hồ Văn Hạnh
 
UBND xã A Xing
Chiều      
Thứ 5
22/3/2018
Sáng 8h00.Làm việc với Đoàn kiểm tra huyện ủy -Đảng ủy viên; trưởng, phó khối đoàn thể xã, bí thư các chi bộ, Chỉ huy trưởng, phó QS, CA xã. Hội trường
UBND xã Thanh
Chiều      
Thứ 6
23/3/2018
Sáng 8h0. Hội nghị cán bộ, công chức năm 2018 -Đ/c Hồ Văn Them (Chủ trì)
-Toàn thể CBCC xã
UBND xã Thanh
Chiều 13h30. Giao ban tuần -Hồ Văn Hạnh
(Chủ trì)
Toàn thể CC xã
UBND xã Thanh
 
 

Thông báo
GIấy mời