LỊCH TRUC TET DUONG LỊCH 2019

THÔNG BÁO
Lịch trực tết Dương lịch 2019
 
TT Ngày trực Lãnh đạo HĐND xã Lãnh đạo UBND xã Ghi chú
1 Thứ hai
31/12/2018
Đ/c Hồ A Cất
Bí thư-CT HĐND
ĐT: 0915.318.677
Đ/c Hồ Văn Hạnh.
Phó bí thư-chủ tịch UBND xã
ĐT: 0914.194.234
 
2 Thứ ba
01/01/2019
Đ/c Hồ Thị Huệ
Phó chủ tịch HĐND xã
ĐT: 0914.474.246
Đ/c Hồ Văn Bồng
Phó chủ tịch UBND xã
ĐT: 0911.753.444
 

Thông báo
GIấy mời