Lịch làm việc từ ngày 09/4 - 13/4/2018

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA HĐND-UBND XÃ THANH
Từ ngày 09/4 đến ngày 13/4/2018
Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Tham gia Địa điểm
Thứ 2
09/4/2018
Sáng 7h30. Đưa đội bóng chuyền xã tham gia thi đấu giải “giải bóng chuyền nữ công nhân, viên chức huyện Hướng Hóa  năm 2018”
 
-Đ/c Hồ Văn Them
- CC Bùi Thị Phượng
Nhà thi đấu thể dục, thể thao huyện.
Chiều 14h00. Họp tình hình giải quyết đất đai liên quan ông Nguyễn Quang Minh -Đ/c Hồ Văn Hạnh
-Hồ Văn them
-Hồ Thị Huệ
-CC Địa chính
Hội trường UBND xã
Thứ 3
10/4/2018
Sáng 7h30.Dự trận chung kết và lễ bế mạc “giải bóng chuyền nữ công nhân, viên chức huyện Hướng Hóa” -Đ/c Hồ Văn Them
-Đ/c Hồ Thị Huệ
Nhà thi đấu thể dục, thể thao huyện. (Cả ngày)
Chiều 13h30.Làm việc với sở nội vụ tỉnh, phòng nội vụ huyện về thực hiện chế độ chính sách theo Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 -Đ/c Hồ Văn Hạnh
-CC Nguyễn Thị Lài
-CC Trương Như Hưng
Hội trường UBND xã
Thứ 4
11/4/2018
Sáng 7h30. Làm việc chuyên môn    
Chiều Làm việc chuyên môn    
Thứ 5
12/4/2018
Sáng 7h30. Tham dự hội nghị tuyên truyền, phổ biến GDPL. -Đ/c Hồ Văn Hạnh
- Đ/c Hồ Thị Huệ
-CC VP-TK, TP-HT, VH-TT
Hội trường UBND xã A Túc
Chiều 13h30. Tham dự hội nghị tuyên truyền, phổ biến GDPL.
Thứ 6
13/4/2018
Sáng Làm việc chuyên môn    
Chiều 13h30. Giao ban tuần -Hồ Văn Hạnh (Chủ trì)
Toàn thể CC xã
UBND xã Thanh
 
 

Thông báo
GIấy mời