Lịch làm việc từ ngày 16/4 - 20/4/2018

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA HĐND-UBND XÃ THANH
Từ ngày 16/4 đến ngày 20/4/2018
Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Tham gia Địa điểm
Thứ 2
16/4/2018
Sáng 8h00.Họp xét hồ sơ chuyển ngạch CBCC xã (Đợt 3) -HĐ Xét duyệt CBCC xã Hội trường UBND xã
Chiều 14h00. Dự lễ chia tay và tiếp nhận chính trị viên mới, tại đồn Biên phòng Tam Thanh -Đ/c Hồ Văn Hạnh
 
Đồn Tam Thanh
Thứ 3
17/4/2018
Sáng Làm việc chuyên môn    
Chiều Làm việc chuyên môn    
Thứ 4
18/4/2018
Sáng 7h30. Làm việc với Thanh Tra tỉnh “V/v Quản lý đất đai” -Đ/c Hồ Văn Hạnh
- 02 CC ĐC-NN
Hội trường UBND xã
8h30. Làm việc với Đoàn trường CT Lê Duẫn -Đ/c Hồ Văn Hạnh
- CC Văn phòng-Thống kê
Hội trường UBND xã
Chiều Làm việc chuyên môn    
Thứ 5
19/4/2018
Sáng 7h00. Dự khai mạc huấn luyện Dân quân năm thứ nhất
 
-Đ/c Hồ Văn Hạnh
 
Hội trường UBND xã
8h.00 Dự giao ban cặp Ban-Bản (A Ho-Đen vilay) -Đ/c Hồ Thị Huệ
-Đ/c Hồ Văn them
Đenvilay
Chiều Làm việc chuyên môn    
Thứ 6
20/4/2018
Sáng Dự tổng kết công tác phòng chống thiên tai &TKCC năm 2017 -Đ/c Hồ Văn Hạnh Hội trường UBND huyện
Chiều 13h30. Giao ban tuần -Hồ Văn Hạnh (Chủ trì)
Toàn thể CC xã
UBND xã Thanh
 
 

Thông báo
GIấy mời