Lịch làm việc từ ngày 07/5 - 11/5/2018

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA HĐND-UBND XÃ THANH
Từ ngày 07/5 đến ngày 11/5/2018
Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Tham gia Địa điểm
Thứ 2
07/5/2018
Sáng 7h00-7h15.Chào cờ Tháng 5 Toàn thể cán bộ chuyên trách, không chuyên trách, công chức UBND xã UBND xã
8h00. Làm việc với phòng LĐTB&XH huyện, Đoàn kinh tế Quốc phòng 337, Hội CCB huyện về tìm kiếm mộ liệt sĩ tại thôn Pa lọ vạc xã Thanh -Đ/c Hạnh, Them
-CC Hồ A Dổ
- Bí thư chi bộ, trưởng thôn
Hội trường UBNDxã
Chiều Làm việc chuyên môn    
Thứ 3
08/5/2018
Sáng Kiểm tra thực địa các tuyến ĐHHC liên quan đến xã Xy -Đ/c Hồ Văn Them
-CC Hồ Xuân Hoàn
Ranh giới giữa xã Thanh và Xy
Chiều Kiểm tra thực địa các tuyến ĐHHC liên quan đến xã
A Túc
-Đ/c Hồ Văn Them
-CC Hồ Xuân Hoàn
Ranh giới giữa xã Thanh và A Túc
Thứ 4
09/5/2018
Sáng 7h30. Tham gia kiểm tra, giám sát công tác GN bền vững -Đ/c Huệ, Hạnh, CC Kiều, Lài Hội trường UBND xã
Chiều 13h00. Tham gia kiểm tra, giám sát công tác GN bền vững -Đ/c Huệ, Hạnh, CC Kiều, Lài Hội trường UBND xã
Thứ 5
10/5/2018
Sáng 8h00. Làm việc với ban đại diện NHCS XH huyện -Đ/c Hồ Văn Hạnh CTUBND xã
-CC Nguyễn Thị Kiều
 
     
Chiều Làm việc chuyên môn    
Thứ 6
11/5/2018
Sáng 7h30. Họp triển khai kế hoạch tiếp xúc cử trước kỳ họp thứ 5 khóa XI nhiệm kỳ 2016-2021 -Đ/c Hồ Thi Huệ
-ĐB HĐND xã
Hội trường UBND xã
Chiều 13h30. Giao ban tuần -Hồ Văn Hạnh (Chủ trì)
Toàn thể CC xã
UBND xã Thanh

Thông báo
GIấy mời