Lịch làm việc từ ngày 21/5 - 25/5/2018

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA HĐND-UBND XÃ THANH
Từ ngày 21/5 đến ngày 25/5/2018
Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Tham gia Địa điểm
Thứ 2
21/5/2018
Sáng 7h30.Làm việc với tổ chức Plan và đơn vị tư vấn về lòng ghép GNTT vào kế hoạch phát triển KT-XH. -Bà Hồ Thị Huệ: P.CT HĐND
-Đ/c Hạnh, Them
-Ban DA phòng chống thiên tai xã
 
Hội trường UBND xã
Chiều 13h30.Làm việc với tổ chức Plan và đơn vị tư vấn về lòng ghép GNTT vào kế hoạch phát triển KT-XH. -Bà Hồ Thị Huệ: P.CT HĐND
-Đ/c Hạnh, Them
-Ban DA phòng chống thiên tai xã
 
Hội trường UBND xã
Thứ 3
22/5/2018
Sáng Làm việc chuyên môn    
Chiều Làm việc chuyên môn    
Thứ 4
23/5/2018
 
Sáng 8h00 dự hội nghị sơ kết các mô hình phát triển sản xuất NN, tổng kết công tác XD NTM 2017 -Đ/c Hồ Văn Hạnh Hội trường UBND  huyện
7h30. Dự lễ tổng kết năm học 2017-2018 -Đ/c Hồ Văn Them Trường PTDT nội trú huyện
Chiều Làm việc chuyên môn    
Thứ 5
24/5/2018
Sáng 7h30. Dự hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ, thực hiện NQ đại hội Đảng bộ khóa X, nhiệm kỳ 2015-2020.
 
-Đ/c  Huệ, Hạnh, Them, bồng Hội trường UBND xã
Chiều 14h00. Họp thống nhất việc tham gia hội chợ kỷ niệm 50 năm chiến thắng Khe sanh -Chủ trì: Đ/c Hồ Văn Hạnh
-Toàn thể CBCC xã tham gia
Hội trường UBND xã
24/5/2018 Tối 19h00.Dự khai mạc liên hoan nghệ thuật quần chúng cụm phía nam -Đ/c Hồ Văn Hạnh Trường TH&THCS A Xing
Thứ 6
25/5/2018
Sáng 7h30. Dự hội nghị tổng kết năm học 2017-2018 -Đ/c Hồ Văn Hạnh: CT UBND xã
 
 
Trường MN Thanh
Chiều 14h00. Họp BĐH bảo vệ trẻ em huyện -Đ/c Hồ Văn Bồng Hội trường UBND huyện
       
 
 

Thông báo
GIấy mời