Lịch làm việc từ ngày 26/3 - 30/3/2018

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA HĐND-UBND XÃ THANH
Từ ngày 26/3 đến ngày 30/3/2018
Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Tham gia Địa điểm
Thứ 2
26/3/2018
Sáng Làm việc chuyên môn    
Chiều 13h30. Họp rà soát lại danh sách hộ đăng ký di dân -Đ/c Hồ Văn Hạnh
-CC Địa chính-NN
 
Thứ 3
27/3/2018
Sáng 8h00.Dự hội nghị giao ban cụm ATLC-SSCĐ&ANTT quý I/2018. -Đ/c Hồ Văn Hạnh
-Đ/c Hồ Thị Huệ
Đồn BP Thuận
8h00.Dự ra quân Chiến dịch điểm truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ CSSKSS/KHHGĐ năm 2018 -Đ/c Hồ Văn Bồng UBND xã A Xing
Chiều 8h00. Phối hợp giải quyết tranh chấp đất đai giữa ông Hồ Văn Đang (xã Thanh)&ông Hồ A Canh (xã Thuận) -Đ/c Hồ Văn Them
-Trưởng CA, Tư pháp
UBND xã Thuận
14h00.Làm việc với Thanh tra huyện -Đ/c Hồ Văn Hạnh
Văn phòng, Tư pháp, Địa chính
Hội trường UBND xã
Thứ 4
28/3/2018
Sáng 7h30.TT HĐND xã giao ban quý I/2018 -Đ/c Hồ Thị Huệ
-ĐD lãnh đạo UBND, UBMTTQ xã và thành viên của 02: Kinh tế &pháp chế
Hội trường UBND xã
Chiều Làm việc chuyên môn    
Thứ 5
29/3/2018
Sáng 7h30.Dự hội nghị tổng kết công tác XD phong trào toàn dân BVANTQ năm 2017 -Đ/c Hồ Văn Hạnh
-Trưởng Công An xã
Công An huyện
Chiều -14h00. Họp bàn phương án giải quyết tình hình lấn chiếm đất của các hộ dân ở Bản 9 -Đ/c Hồ Văn Hạnh
- CC CA, QS, trưởng các ban ngành xã, thôn
Hội trường UBND xã Thanh
Thứ 6
30/3/2018
Sáng 7h30.Dự hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2017
7h30. Tham gia hội thảo đối thoại giữa các bên liên quan đến chuổi giá trị sản xuất. (Cả Ngày)
-Đ/c Hồ Văn Hạnh
-Đ/c Hồ Văn Them
Hội trường UBND huyện
KS.Mê Kông-Đông Hà
Chiều 13h30. Giao ban tuần -Hồ Văn Hạnh
(Chủ trì)
Toàn thể CC xã
UBND xã Thanh
 
 
 

Thông báo
GIấy mời