lich làm việc ngày 23/4 đến ngày 27/4/2018

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA HĐND-UBND XÃ THANH
Từ ngày 23/4 đến ngày 27/4/2018
Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Tham gia Địa điểm
Thứ 2
23/4/2018
Sáng 7h30.Làm việc với UBMTTQ huyện về việc kiểm tra công tác hoạt động của UBMTQ xã quý I/2018. -Bà Hồ Thị Huệ: P.CT HĐND
-Ông Hồ Văn Hạnh: CT UBND xã
 
Hội trường UBND xã
Chiều 14h00. Dự hội nghị ATVS TP -Ông Hồ Văn Them:P.CT UBND xã
 
UBND huyện Hướng Hóa
Thứ 3
24/4/2018
Sáng Làm việc chuyên môn    
Chiều Làm việc chuyên môn    
Thứ 4
25/4/2018
Sáng Nghỉ giỗ tổ Hùng Vương
Làm việc chuyên môn
   
Chiều    
Thứ 5
26/4/2018
Sáng 7h00. Dự hội nghị tổng kết công tác quý I Ông Hồ Văn Hạnh Hội trường huyện ủy
Tập huấn “Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng”    
9h.00. Tham gia nghiệm thu bàn giao công trình: Đường giao thông Pa lọ Vạc đi A Cha -Bà Hồ Thị Huệ: P.CT HĐND
-Ông Hồ Văn them:P. CT UBND xã
 
Thôn Pa lọ Vạc- xã Thanh
Chiều Làm việc chuyên môn    
Thứ 6
27/4/2018
Sáng 7h30. Dự hội nghị tổng kết Ban chỉ đạo 138&1523 -Đ/c Hồ Văn Hạnh: CT UBND xã
-Ông Hồ Văn Lào: Trưởng CA xã
 
Hội trường UBND huyện
Chiều 13h30. Giao ban tuần -Hồ Văn Hạnh (Chủ trì)
Toàn thể CC xã
UBND xã Thanh
 
 

Thông báo
GIấy mời